Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Základní informace

Společenství MEZI ŘEKAMI, z.s. mapuje historii Vltavy a Sázavy na dolním toku, mimo jiné kláštera na Ostrově, sakrálních památek – Vysoký Újezd,  odkaz cestovatele a prvního jahodáře R. Strimpla, spisovatele Posázaví Jana Morávka, básníka Františka Hrubína a dobu vystěhování regionu za 2. světové války.

Grafický designer: Všem publikacím Mezi řekami, plakátům na koncerty, pozvánkám na přednášky s citem pro historický text a doprovodné fotografie nebo kresby vtiskla grafická designerka Pavlína Najfusová.

Základní cíle

Záměrem spolku je poskytování obecně prospěšných činností ve smyslu občanské společnosti podporující rozvoj potřeb místních obyvatel, propagaci regionu mezi Vltavou a Sázavou s cílem zachování a obnovy historického a kulturního dědictví, ochrany památek a kulturních hodnot a ochrany životního prostředí v rámci České republiky a v zahraničí.

Realizujeme: Přednášky, výstavy, festivaly, koncerty, publikace, dokumentární filmy, semináře, konference.

Spolupracujeme s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy, muzei v regionu, odbornými pracovišti AK, historiky. Projekty organizujeme s obcemi, městysy a městy regionu ve spolupráci se Středočeským krajem. Finanční prostředky získáváme svou činností, tvorbou publikací, příspěvky na akcích, dary, z dotací a podpor kultury.

Věnujeme se zejména tématům:

Klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle, odkazu cestovatele a jahodáře Rudolfa Strimpla, spisovatele Jana Morávka, básníka Františka Hrubína, trampingu a historii osad. Stěžejním projektem je dokumentování událostí spojených s vystěhováním obyvatel regionu mezi Vltavou a Sázavou za 2. světové války.

Stanovy

Stanovy ve formátu PDF

Valná hromada

Činnost

Registrace

Registrace sdružení v pdf

Výpis ze splokového rejstříku

Představenstvo

Mezi řekami, z. s.

Se sídlem Krňany 86, okr. Benešov, 257 44

IČO: 22859837

Předseda: Václav Šmerák

Místopředseda: MVDr. Radek Svoboda

Místopředsedkyně: Miroslava Pelíšková

Jednáním za spolek Mezi řekami, z. s. je pověřen předseda Václav Šmerák

Kontakt:
Václav Šmerák, mob. 603196678, e- mail: v.smerak@seznam.cz