Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Děkujeme za pomoc ČEZ s realizací projektu Cesty Povltavím a Posázavím

Děkujeme za pomoc ČEZ s realizací projektu Cesty Povltavím a Posázavím
Děkujeme za pomoc ČEZ s realizací projektu Cesty Povltavím a Posázavím

Cesty Povltavím a Posázavím

Na podzim jsme zejména pro seniory plánovali řadu přednášek, koncertů,
výletů. Bohužel opatření vlády a hlavně COVID-19  nám neumožnilo zrealizovat
vše podle představ. Přesto jsme řadu rodin i jednotlivců potěšili. Vydali
noviny Krňan a Mezi řekami a připravili tašky s dárky pro všechny občany
Krňan, Teletína a Třebsína. Najdou tam jak naše noviny, tak publikaci Rudolf
Strimpl ve vzpomínkách rodiny, kalendáře od obce Krňany a od Třebsínského
zvonění slevový kupón v hodnotě 50 Kč na vstupenku na příští ročník
Třebsínského zvonění  3. července 2021, kde se určitě všichni sejdeme.
Především děkujeme za pomoc ČEZu, který nám pomohl naše záměry realizovat.
Děkujeme všem a přejeme hlavně zdraví!

Cesty Povltavím a Posázavím 1
Cesty Povltavím a Posázavím 2
Cesty Povltavím a Posázavím 3
Cesty Povltavím a Posázavím 4
Cesty Povltavím a Posázavím 5
Cesty Povltavím a Posázavím 6
Cesty Povltavím a Posázavím 7
Cesty Povltavím a Posázavím 8
Cesty Povltavím a Posázavím 9
Cesty Povltavím a Posázavím 10
Cesty Povltavím a Posázavím 11
Cesty Povltavím a Posázavím 12
Cesty Povltavím a Posázavím 13

Noviny KRŇAN, MEZI ŘEKAMI - příležitostné vydání prosinec 2020

Příležitostné noviny KRŇAN vychází naposled s vánočním přáním obce Krňany.
Do budoucna chystá obec Krňany vydávání svého zpravodaje. Příležitostné
noviny dle finančních možností budou vycházet i nadále. Děkujeme ČEZ za
spolupráci a pomoc při současném vydání prosincových novin.  Mezi řekami,
z.s.

Noviny KRŇAN, MEZI ŘEKAMI - příležitostné vydání prosinec 2020 - strana 1
Noviny KRŇAN, MEZI ŘEKAMI - příležitostné vydání prosinec 2020 - strana 2
Noviny KRŇAN, MEZI ŘEKAMI - příležitostné vydání prosinec 2020 - strana 3
Noviny KRŇAN, MEZI ŘEKAMI - příležitostné vydání prosinec 2020 - strana 4

Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020

Pokřtili jsme knížky Rudolf Strimpl a Hradištko

Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020
Třebsínské zvonění a setkání přátel 4. července 2020, festival 12. září 2020

PODĚKOVÁNÍ

Festival Třebsínké zvonění a Mezi řekami, z.s. děkují za podporu publikací:
Hradištko - 710 let a Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny k 100. výročí
úmrtí  cestovatele, filantropa a prvního jahodáře v Čechách, který je z
Krňan rozšířil do Čech a na Moravu. Poděkování patří všem návštěvníkům
festivalu Třebsínské zvonění 2019 za částku 32 000 Kč.

Festival Třebsínské zvonění a Mezi řekami, z.s. podpoří v dalším období
projekty:


1. Výsadba původní aleje stromů v úseku Krňany - Krňany Slapnice s odbočkou
na osady Proudy a Red River - OÚ Krňany. Jedná se o 30 stromů jako přírodní
protihlukovou bariéru s cílem zlepšit životní prostředí v místě rozšiřující
se výstavby. Projekt je v rámci akce Sázíme stromy. Vlastní výsadbu provedou
svépomocí obyvatelé Slapnice a okolí. Bude současně využita dotace MŽP na
nákup stromů. Mezi řekami a Třebsínské zvonění přispějí prací a  nákupem
kůlů ke stromům a ochrany proti okusu stromů.


2. Rozšíření budoucího multifunkčního domu na křižovatce v Krňanech (OÚ
Krňany) o prezentační expozici s dějinami Krňan a okolí, zejména vystěhování
obyvatel obcí za 2. světové války - v současné době zchátralý dům, který má
projít revitalizací na spolkové centrum v obci (Krňany - Teletín - Třebsín a
okolí) a technické zázemí pro OÚ Krňany. Mezi řekami poskytne veškerou
dokumentaci (Václav Šmerák, publikace o regionu, film Vystěhování) a
společně s Třebsínským zvoněním finančně podpoří videoprogram s dějinami
regionu - Ohlédnutí za historií.

3. Po schodech do historie  - audiovizuální prezentace zaniklého
středověkého městečka Sekanka na místě jednoho z jeho původních domů. Nad
jeho vykopávkou bude vystavěna replika, lehká dřevěná konstrukce
znázorňující původní dům zničený nejspíš během braniborského plenění (1278).
Ve spolupráci: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Mezi řekami, Třebsínské
zvonění a obec Hradištko.


Mezi řekami, z.s. a festival Třebsínské zvonění