Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Projekt Mezi řekami –www.mezirekami.cz | Lidé bez domova – Vystěhování, interaktivní databáze (1. fáze)

Kvůli cvičišti SS přišly o své domovy tisíce lidí ze středních Čech

Mapování tragické kapitoly středočeských dějin za 2. světové války s cílem upevňovat povědomí o domově. Projekt má dokumentační a vzdělávací zaměření, věnuje se tématu s nadčasovým a nadnárodním významem.

Připraveno ve spolupráci s historikem PhDr. Tomášem Zouzalem.

Anotace

Projekt úročí dlouholetou badatelskou činnost a mapuje historii území mezi Benešovem, Sedlčany, Vltavou a Sázavou, které bylo za 2. světové války proměněno v největší vojenské cvičiště v českých dějinách. Do záboru připadlo zcela nebo zčásti území 76 obcí, na kterém žilo cca 30 000 Čechů. Většina z nich přišla o domov, prostor sloužil k výcviku Waffen-SS a byl využíván i pro internační tábory. Cílem projektu je více než 80 let po těchto událostech vytvořit interaktivní internetovou databázi, v níž budou shromážděny a dle jednotlivých lokalit utříděny dostupné vzpomínky pamětníků, fotografie, dokumenty, záznamy z kronik a další materiály k této tragické kapitole středočeských dějin.

Popis a způsob realizace akce/projektu

Projekt chceme realizovat postupně jako pětiletý, a to během let 2024–2028. Každý rok budou shromážděny a zveřejněny dokumenty k 15 obcím, jež postihl zábor, ve výsledku bude zmapována celá oblast někdejšího výcvikového prostoru Böhmen. Komplex dokumentů budou tvořit nahrávky posledních žijících pamětníků, skeny dobových německých i českých dokumentů, dobové i současné fotografie popisovaných míst, zápisy z kronik apod. Tento materiál bude tříděn dle jednotlivých míst (obce a osady) a zpracován do podoby internetové databáze propojené s interaktivní mapou cvičiště. Návštěvník webových stránek mezirekami.cz tak bude moci ve shromážděném materiálu jednak vyhledávat dle klíčových slov, jednak prostým klepnutím na vybrané místo v mapě získat základní přehled o zabrané/vysídlené obci a procházet k ní shromážděný materiál. Ten bude kompletován ve spolupráci s místními muzei, obcemi, archivy a dalšími subjekty a roztříděn pracovníky projektu pod odborným vedením historika PhDr. Tomáše Zouzala. V roce 2024 bude realizována 1. část záměru, zahrnující vytvoření interaktivní mapy, technickou kostru databáze a její zaplnění informacemi k prvním patnácti obcím.

Jednotlivé obce budou navštíveny a bude projednána možnost umístění informační tabule s historií vystěhování obce, dále možnosti digitalizace obecních kronik či jejich částí a zveřejnění na webových stránkách obcí s odkazem na interaktivní mapu – www.mezirekami.cz/vystehovani.

Odborná spolupráce

historik PhDr. Tomáš Zouzal, muzea Středočeského kraje: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – PhDr. Šárka Juřinová, Muzeum Podblanicka – Mgr. Radovan Cáder, Hornické muzeum Příbram – PaedDr. Josef Velfl, Státní okresní archiv Benešov – Mgr. Michal Sejk, Státní okresní archiv Příbram – PhDr. Věra Smolová. Akademie věd České republiky, Vojenský historický ústav. Archiv Mezi řekami a interaktivní webové stránky – Václav Šmerák. IT pracoviště pro digitalizaci informací – Šimon Bruknar. Obce regionu za podpory Středočeského kraje.

Termín realizace akce/projektu

Předpokládané zahájení přípravy projektu – měsíc: 1/2024

Předpokládané zahájení realizace projektu – měsíc: 3/2024

Předpokládané ukončení realizace projektu (1. fáze) – měsíc: 12/2024

Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny, zdůvodnění žádosti

V současné době jsme svědky nových migračních vln způsobených válkami, násilím a etnickými střety. Důsledky těchto událostí poznáváme i v České republice. Z naší historické paměti se ale vytrácí povědomí, že také český národ během posledního staletí zažil několik vln obdobných nedobrovolných migrací. V době protektorátu bylo největší z nich vystěhování lidí z oblasti vznikajícího cvičiště SS Böhmen (Benešovsko, Neveklovsko, Sedlčansko) a na druhém místě z Drahanské vrchoviny, kde byl rozšiřován prostor Wehrmachtu. Dnes po 80 letech máme poslední příležitost zachytit autentické vzpomínky těch, kteří vysídlení osobně zažili. Projekt je tedy jedinečnou možností nepropásnout tuto šanci a zachytit kus historie, jejíž paralely v současné Evropě přibývají.

Odborně zpracovaná databáze kombinující tyto vzpomínky s primárními historickými prameny z archivů, obcí i od místních rodin představuje profesionální a trvalé zmapování kusu české historie, který dalece přesahuje regionální význam (cvičiště patřilo k největším baštám SS v Evropě, prošly jím desítky tisíc příslušníků SS různých národů, byly zde pobočky koncentračního tábora Flossenbürg atd.). Tato databáze snese srovnání s obdobnými projekty v ČR i zahraničí, kde se již řadu let rozvíjí tzv. topografie teroru. Poslouží nejen odborným potřebám historiků, ale zejména širší veřejnosti jak z regionu, tak jiných míst ČR. Umožní snadné zorientování i konkrétní dohledání informací k daným místům, čímž vytvoří mj. také podklady pro školní výuku či k vytváření (nejen) regionálních učebnic. Získané materiály vytvoří do budoucna i podklady pro výstavy a přednášky v regionu, obohatí místní muzea a poslouží k posilování historického vědomí a vztahu k domovu. Projekt v tomto směru navazuje na dlouholetou výzkumnou a popularizační činnost sdružení Mezi řekami.

Během roku 2024 bude v rámci projektu na území někdejšího cvičiště Böhmen uspořádáno také několikadenní setkání/workshop s historiky a badateli z moravských výzkumných institucí a Masarykovy univerzity, kteří mapují obdobnou historii vysídlení na Drahanské vrchovině, kde již bylo vytváření interaktivní mapy zahájeno. Projekt navazuje na konferenci „Cvičiště SS Böhmen. Paměť zdevastované krajiny ve středních Čechách.“

Předpokládáné náklady, 1. fáze

250 000 Kč (sběr a třídění materiálu, digitalizace archivních dokumentů a fotografií, návštěvy obcí, tvorba informačních tabulí. Tvorba a realizace Interaktivní mapy, IT zpracování, průběžné plnění jednotlivých odkazů obcí. (Pro projekt bude zpracován položkový rozpočet).

Mezi řekami, z. s.

Václav Šmerák, předseda, editor publikací a dokumentů k historii vystěhovaných obcí

Krňany čp. 86, 25744

IČ 22859837, ID n74ib43

Bank. ú. 2000414288/2010

www.mezirekami.cz

www.mezirekami.cz/lidebezdomova

Facebook  www.facebook.com/MeziRekami

PŘÍLOHY

  1. VYSTĚHOVANÝ PROSTOR STŘEDNÍCH ČECH
  2. V současnosti realizovaná interaktivní mapa historie cvičiště
  3. Vystěhovaný prostor Vyškov na Drahanské vrchovině