Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rozmach turistiky na přelomu 19. a 20. století zasáhl i Posázaví. S turistikou ale do této lokality po 1. světové válce přišel nový fenomén – tramping. Stal se volnější odnoží více či méně organizovaných forem skautingu, řada trampů se rekrutovala právě z bývalých skautů, kteří do sázavského povodí zavítávali a měli zde svá stálá tábořiště.

Ale i tramping se rychle proměňoval. Z původní převahy tzv. divokých trampů, toulajících se volně krajinou a nedělajících si starost s přespáním v přírodě, Posázavím stále více procházely vícečlenné pražské party, které začaly vytvářet trampské osady. Nejprve byl tento termín vztahován právě k partě kamarádů, která někdy ani neměla své stálé tábořiště, tzv. camp. Od cca roku 1918 však termín trampská osada začal dostávat nový rozměr. Trampové se totiž začali sdružovat do větších komunit a zakládali svá stabilní sídla. Nejprve v podobě shluku příbytků z toho, co zrovna bylo po ruce, později z bedýnek či stromových kulatin (tzv. boudy). Každá bouda měla většinou i svůj vznosný název a své osazenstvo, které se někdy v krátkém čase obměňovalo. Několik bud pak vytvářelo spojené osady, později jen osadu. Trampové své příbytky zvelebovali a zvětšovali, až se z nich stávaly chaty. Tak tomu bylo i v Posázaví.

Ve 30. letech minulého století řada obcí a místních živnostníků pochopila, že i z rozvoje trampingu mohou těžit. A tak na osadách nebo v jejich blízkosti vznikaly různé sezónní prodejní kiosky, kantýny či regulérní restaurace. Obecní úřady začaly povolovat a evidovat stavby trampských chat, pochopitelně za poplatek. Hlavní rozmach trampingu v Posázaví měla na svědomí hlavně dobrá dopravní dostupnost, především lokální železnicí. Ta se k řece přimyká prakticky po celém toku ve sledované lokalitě. Kromě dvou větví proslulé lokálky, nazývané Posázavský pacifik, se trampové přepravovali i po hlavní trati z Prahy do Benešova a v okolí Benešova i lokálkou na Vlašim.

Praze nejbližší a nejatraktivnější trampskou lokalitou Posázaví se stal Zlatý kaňon. Peřejemi protkaný úsek řeky od Kamenného Újezdce k soutoku s Vltavou, obklopený skalami a mezi nimi protékajícími potůčky, se plnil trampskými campy a od první poloviny 20. let minulého století i chatami.

Nad úsekem řeky mezi petrovskou vlakovou zastávkou a ústím do Vltavy, zklidněným vzdutím vodního díla Vrané, z předválečných osad leží Ledňáček. Původní sídlo měla od roku 1928 přímo na špičce soutoku, před napuštěním vranského vodního díla v 1. polovině 30. let byly některé chaty přesunuty výše na levý břeh proti proudu řeky. Také osada Sahara měla před zaplavením do roku 1935 své sídlo na pobřežní louce, o rok později vystavěla prvních pět chat a dvě hřiště na pláni vysoko nad řekou. Ve stejném roce vznikla i další menší osada na pravém břehu řeky – Úsvit, nedaleko od petrovské zastávky.

Od pikovické zastávky až k zastávce Luka pod Medníkem je kaňon hodný svého jména, říční koryto je plné peřejí a z obou stran jej lemují vysoké svahy, často skalnaté. Většina trampských osad ve Zlatém kaňonu má sídlo na pravém břehu řeky. Pod obcí Petrov najdeme osadu Hřebena, první chaty zde vyrostly ve 30. letech. První údolí od zastávky proti proudu řeky náleží malé osadě Amarillo. Sem parta trampů jezdila už ve 20. letech, prvních pět chat vytvořilo v roce 1931 osadu. Naproti přes údolí ve stráni je osada DRTS, úředně vedena jako Za Horou. První písmena první čtveřice chat (Dewils, Ratejna, Tower, Sea-gull) z let 1927-28 dala osadě v roce 1931 nevšední název. Mezi další staré chaty osady patří Družstvo, Špičák, Trafika, Vrabčí hnízdo, Malý Sea-gull, Sing-Sing. S osadou splynuly i dvě další – Toledo (založena 1930) a Orbion (1933). V horní části druhého údolí leží osada Údolí temna (též Spojené osady Údolí temna) z roku 1928. K nejstarším patří chaty Duncan, Dawson, Zátiší, Montana, Wyoming, Jerome, Barrandov, Aljaška, Baťovna, Ophir. V dolní části Údolí temna působila samostatná část osady, která se říkala Kamarádi. Přímo u řeky mezi oběma údolími sídlí osada Na Břehu, podle první chaty Dawson z roku 1923 dříve nazývaná Dawsonka nebo Stará Dawsonka.

Na vnitřní straně posledního sázavského meandru, naproti oficiálnímu začátku Posázavské stezky, najdeme ve 20. letech rybáři založenou osadu Na Rafandě. Místu se říká Na Babách, býval zde kiosek, později restaurace. Na přilehlém skalním masivu stojí chaty osady Sonny Hill. První chatou osady byl Michigan z roku 1926, následovaly Cvrkov, Hučící peřej, Krásná vyhlídka, Oklahoma. Naproti přes řeku stojí proslulá Starcova restaurace. Staré chaty (mj. Tao, Ogden) mezi Hadí skálou a Zlatým potokem spadají pod osadu Arroyo. Trampové na místo V Zahrádkách jezdili od roku 1924, o čtyři roky později vystavěli chatu, která předala název celé osadě.

U ústí Zlatého potoka stávala od roku 1928 osada Nevada (chaty Stará a Nová Nevada), kterou však roku 1940 smetla ledová dřenice. Zlatý potok a jeho přítok od Bohulib je obklopen chatami dalších dvou početných osad. Osada Údolí zlatého potoka byla založena roku 1935, ale první chaty se začaly stavět už od 2. poloviny 20. let. Mezi nejstarší patří Aljaška, Šibenice, Chiguita, Granada, Amity, Indiana, Nebraska, Itok, Lišák. Na potoce, tekoucím z Bohulib, se usídlila osada Na Zlatých dolích. Zlatodolné lokalitě se říkalo Česká Kalifornie. Od 20. let zde tábořili skauti, roku 1929 byla postavena první chata Khanjana.

Pravý břeh řeky, která obtéká letovisko Luka pod Medníkem, je od ústí Zlatého potoka zastavěn souvislou chatovou zástavbou, která končí až pod údolím Studeneckého potoka pod Žampachem. Jednou z největších osad jsou Staří kamarádi (OSK), rozloženi od ústí Zlatého potoka po Vlčí skálu za bývalou Lněničkovou restaurací, u které fungoval přívoz. Rozsáhlá louka U Dubu hostila tábořící trampy už od roku 1918. Jednou z trampských part byla osada Arizona, která pobývala v jeskyni a roku 1921 postavila stejnojmennou chatu. Další chaty vyrůstaly od roku 1924, mj. chata Nevada. V roce 1930 zde byl utvořen Tramping Club Děti neklidu, roku 1933 se z něho vyčlenila osada Staří kamarádi. Za Vlčí skálou následuje osada Píska, která je jedinou posázavskou osadou, rozloženou na obou říčních březích. Nachází se za velkým ohybem řeky, sevřeném skalami, pod Klimentovou vyhlídkou. Vznikla sloučením pěti dílčích osad, a to na pravém břehu osad Kalvik (první chata Kalvik, též Starý Kalvik z roku 1927), Hudson (první chata v roce 1928) a Píska (první chaty v roce 1929), na levém břehu pak Spojených osad Kansas a Yukatan (první chata Kansas z roku 1927) na Posázavské stezce v blízkosti známé trampské restaurace U Mařeny a osady Guayana (první chata Guayana z roku 1933) a dalších samostatných chat.

Proti proudu řeky, v místech, kde se říční proud tříštil o několik velkých skalisek, nazývaných Vlk, Kukle a Černá skála, následuje zástavba Spojených osad Údolí slunce. Od roku 1923 sem jezdili stanovat sportovci a skauti, rok poté založili osadu a v roce 1927 vystavěli první pětici chat. Na Údolí slunce navazuje v ohybu řeky pod Raisovou vyhlídkou malá osada Dakota. Také sem jezdili stanaři, kteří roku 1925 postavili první chatu Hawai. Na konci osady stávala kantýna, zásobovaná z Luk pod Medníkem strmou cestou, které se říkalo Široká.

Peřejnatý, ale rovný úsek řeky od bývalého žampašského mlýna, je domovem dvou dalších pravobřežních osad. První je osada Toronto, také její vznik mají na svědomí skauti, kteří na Sázavu jezdili tábořit od roku 1919. Na současném místě vystavěli první chatu v roce 1924, osadu ustavili o pět let později. Kromě pobřežní části se osada od 30. let rozrostla i nahoru nad železniční trať (tzv. Horní Toronto). Poslední osadou úseku je Goward, původně nazývaná Coward. Vznikla spojením stejnojmenné osady s osadou Cambasa. První chaty (Racek a Cambasa) byly vybudovány roku 1930.

Levý sázavský břeh kolem lokální dominanty, vrchu Medník, je lépe přístupný právě díky Posázavské stezce. Není však tak osluněn, jako protější břeh a snad proto zde nenalezneme tolik trampských osad. Navíc na této straně řeky za okupace v roce 1942 došlo k vystěhování osadníků díky vzniku vojenského výcvikového prostoru (SS Truppenübungsplatz Beneschau). Nejníže po proudu najdeme v okolí již zmíněné Starcovy restaurace chaty osady Orang, založené roku 1934. Mezi známá jména patří chaty Narvik či Pikard. Dalším trampským osídlením je levobřežní část osady Píska nedaleko Klimentovy vyhlídky. Osada Club údolí ticha pod Třebsínem nejprve obývala hluboký zářez potoka pod Raisovou vyhlídkou. První chata Psinec byla stavěna roku 1927, k dalším starým chatám patřily Arapaos, Boston, Úsvit, Ungawa, Harward, Na stráži, Kec, Samota, Bungalow malomocných, Rid-way, Scot, Ranch de Estacado, Tower, Shangai, Průvan, Ontario, El-Cido, Hokaido, Zapadák, Lone Star, Colorado, Old-Way. Řada chat byla později přemístěna výše na slunnější místa.

Další předválečné levobřežní osady leží pod Hostěradicemi. Naproti osadě Toronto má sídlo osada Ajax z roku 1924. První dvě chaty bývalých stanařů vyrostly v roce 1925. Na Ajax navazují chaty osady Kadjak, rozložené mezi dvojicí skalisek – Tichá skála a U Barbory. Na Tichou skálu začali zakladatelé jezdit od roku 1928, první chatu Kadjak postavili rok poté. Od roku 1930 byl založen osadní sportovní klub. Na horním konci osady stála od roku 1926 samostatná chata Onyx. Od skály U Barbory až naproti bývalému mlýnu na Žampachu se nalézá osada Rychlá řeka, založená roku 1936. K vyústění štol dolu Barbora ale jezdili trampové dříve, první chatu Stará Waikiki vystavěli už v roce 1923. Poslední levobřežní osadou Zlatého kaňonu je osada Hasani v údolí Hostěradického potoka. První chaty zde rostly od roku 1936.

Na úseku mezi Kamenným Přívozem a Prosečnicí mají ze starých osad sídla osady Orlík, Na Skalici, Na Rybárně. Všechny leží na pravém břehu řeky. Na osadě Orlík, umístěné mezi Jiříkovým jezem pod Kamenným Újezdcem a hřbitovem v Kamenném Přívoze, vyrostlo prvních osm chat v letech 1925-29. Od roku 1928 osada nesla název Gold Hyde, na současný název přešla v roce 1934. Na malé sousední osadě Na Skalici se chaty stavěly od roku 1933, k založení osady došlo v roce 1941. V okolí ústí potoka Vlčín pod Prosečnicí sídlí osada Na Rybárně. První čtyři chaty zde osadníci vybudovali roku 1930.

Úsek mezi Kamenným Újezdcem až k Čtyřkolům nebyl tolik trampy vyhledáván. Tři prvorepublikové osady najdeme nad Nespeky, a to Drábovku, Pod Lutovem a Svárov. Na Drábovce stály tři chaty (mj. Nipigon z roku 1926) už ve 20. letech, v roce 1929 sem přešli bývalí skauti z osady Pod Lutovem a začali s další chatovou výstavbou. Osadu Pod Lutovem, stojící pod stejnojmenným vrchem, založili skautští stanaři, kteří sem zajížděli od roku 1924 a v letech 1925-27 stavěli první chaty. Nedaleko Svárovského rybníka je sídlo osady Svárov (dříve též Kamarádi Svárov), objevené junáky v roce 1922. První chatu Kamarádi postavili roku 1929.

Naopak silné trampské osídlení se od 30. let nacházelo v úseku od Čtyřkol ke Stříbrné Skalici. U Lštění to je osada Údolí hvězd, podle chaty sportovců též známa pod jménem Montana. Do zdejšího Medvědího údolí skauti pronikli už po roce 1918, první trampskou stavbou byla roku 1929 chata Good Hope. Ze starých lze jmenovat chaty Trafika, Garizzo, Hiawata, El-Cajon, Marion, Desperado, Alabana, Typografové, Tay-wan, Starý a Nový Dewon, Šejdrem, Jukon, Šedí vlci. Na Zaječickém potoce u Čtyřkol najdeme malou osadu Údolí pstruhů s první chatou z roku 1937. Další menší osadou je Tower (později též osada U Tří dubů), sídlící vysoko na stráni naproti Zlenicím. První dvě chaty (Maraňon a Hamila) byly stavěny roku 1930, další ze starých chat je Tower.

Na potoce pod Lensedly lze z předválečné éry nalézt osady Soumrak, Unkas a Key-West. V údolí potoka tábořili počátkem 20. let skauti, trampové stavěli chaty od roku 1926, mj. Honolulu, Deat Wood, Jackson, Strong-heart. Chaty osady Strong-heart původní osadníci opustili (část přešla ke Skalsku) a přenechali je vznikající osadě Soumrak. Ke známým původním chatám Soumraku patří Dawson (1929), Darling, Chilcoot, Kukarandy, Mauna Loa, Uragan, Scarab. V sousedství Soumraku u potoka mívala původní sídlo osada Key-West, dnes zde sídlí poválečná osada Šacung. Směrem k vrchu Dubsko je malá osada Unkas, založena roku 1931. První chatu odkoupila od osady Key-West, ve 30. letech postavila několik nových chat Na Knězovně.

V bočním údolí úseku řeky mezi Zlenicemi a Poddubím najdeme osady Gold River a Ontario. Tento úsek byl skauty a později trampy navštěvován od roku 1920. Početné trampské osídlení bylo zejména na levé straně řeky, kde stálo množství chat až ke Hvězdonicím. První z chat, Ratejna, dala roku 1925 základ osadě Gold River (od roku 1927 Gold River Club). V roce 1928 se osada rozdělila na dvě, na původním místě zůstala Zlatá řeka, část osadníků s názvem Gold River odešla do bočního údolí na pravý břeh. K dalším chatám z 20.-30. let osady patřilo Doupě lišáků, Židárna, Chipeway, Zapárna, Cukrárna, Rakev, Otazník, Koskův hrad. Výše v údolí, v 70. letech ale uměle přehrazeném tělesem zářezem dálnice, nad Gold Riverem leží osada Ontario. První stejnojmennou chatu vystavěla roku 1929. Později se k osadě připojily i další předválečné chaty na temeni sousední stráně (mj. Lone Star) a chaty za dnešní dálnicí (Věčné mládí, Gayapos, Karban City). V roce 1935 vznikly Sdružené osady Poddubí, slučující osadníky z osad Gold River, Zlatá řeka, Hurikán a samostatných chat v okolí (mj. Aljaška, Nebraska, Dakota). Na levé straně řeky kromě zaniklé Zlaté řeky vznikly i osady Hurikán a Odranec. Osada Odranec s prvními chatami z let 1934 pod ústím potoka Doubravice u poddubského jezu navázala na původní trampské chaty z let 1924-32 (mj. Hiawatha, Las Vegas, Foresters, Navajo, Taxas), které však roku 1933 byly zlikvidovány. Výše v údolí, které trampové překřtili na Údolí obrů, vznikla malá osada Hurikán. První chata Pohádka (původně Chata Inků u dobré vody nebo Starý Hurikán) byla vystavěna roku 1922.

Údolí potoka Vejborka (též Křikava), trampsky označované jako Údolí chroustů, ústící do řeky u jezu ve Hvězdonicích, bylo obsazeno chatami od roku 1926 (Aljaška). Ve stejném roce vznikla i dnes mohutná osada Merida, tedy ještě jako stranařská. Své první chaty ale vystavěla na říčce Kocábě, v roce 1932 chaty prodala a přešla na Vejborku. Později s osadou v místě splynuly i další staré osady Black Hawk a Lišáci. Prostřední část údolí náleží malé osadě Uracon. První chata stejného názvu byla postavena roku 1928. Nejvýše v údolí najdeme další menší osadu, Křikavu. Původně si osadníci říkali Tramping Star, poté Granada, v roce 1931 už používali současný název. Ve stejném roce byly na osadě vystavěny první dvě chaty.

Další předválečné trampské osady vznikly v úseku řeky mezi Chocerady a Samechovem. Na pravém břehu v údolí Seradovského potoka bývalo tábořiště kočovných cikánů, které dalo název osadě Cikánská rokle. První chatou byl Maraňon z roku 1927, dalšími mj. U Křesťana a Uragan. Na potůčku v sousedním menším údolí (trampsky Divoká rokle) proti proudu řeky leží malá osada Tokam, v plném názvu Trampská osada kytaristů a mandolinistů. Ke stavbě první chaty přistoupili osadníci, kteří sem jezdili od roku 1929, čtyři roky poté. V okolí ústí potoka jsou chaty Spojených osady Střední Sázavy (zkratka SOSS), které ve 30. letech vyrostly v blízkosti dnes už bývalé restaurace U Žraloka a říčního přívozu do růženínské sklárny.

Na levém břehu řeky je v táhlém údolí Vodslivského potoka nad sklárnou v Růženíně umístěna osada Hajčice. Původně se ale jmenovala Údolí chrastících duchů, od roku 1931 Zářivé údolí, stávající název nese od roku 1965. Stanaři údolí obsadili v roce 1924, první chata Yucatan byla postavena roku 1927. K dalším známým jménům chat patří Feltkurátův srub, Nugon, Farewell, Bufet, Hvězdárna, Hřebčinec, Black Eye, Trosečníci, Mraveniště, Konserva, Židárna, Čtyř, v horní části údolí Uragan, Charašo, Budha, Unkas, San Pedro. Na dolním konci údolí byl hostinec U Kručišů. Poslední trampskou osadou úseku jsou Spojené osady Horní Sázavy, zkráceně SOHS. Do lesní úžlabiny pod Samechovem skauti a trampové zajížděli tábořit od roku 1924. Nejstarší chatou byl Haywood z roku 1927 v místě dnešní chatové osady Melantrich, který osadníci opustili a postavili znovu na dnešním místě, kde v letech 1927-28 vyrostly chaty Oregon a 40. míle. Osada vznikla až sdružením s chatou Yucatan ze sousední osady Údolí chrastících duchů v roce 1930.

Posledními místy s výskytem osad je úsek řeky mezi Ratajemi nad Sázavou a Českým Šternberkem. Předválečné osady, mezi které patřil např. Roaring Camp u Ratají, zde ovšem už nenajdeme.

Chaty a hřiště trampských osad vyrůstaly i na některých významných přítocích Sázavy. Zejména pražští trampové zakládali osady na Konopišťském a Benešovském potoce. Nejstarší a nejznámější osadou z nich se stalo Měsíční údolí u ruin Podelhotského mlýna nad Poříčím nad Sázavou, obsahující i dříve samostatnou část Zlatý východ (založena roku 1928). Skauti údolí objevili kolem roku 1920, první chata zde stála roku 1924. V těsné blízkosti na malém přítoku potoka leží osada Sayrayt City s první chatou ze stejného roku. Nejstarší a největší osadou na Benešovském potoce je Ztracená stopa u Čerčan, ležící pod mostem železniční tratě do Benešova. Založili ji odpadlíci z Měsíčního údolí. V roce 1927 postavili první dvě chaty, Chatu Devíti a Taraskon. Ke jménům dalších starých chat patří Dynamitka, Arkansas, Hawai, The Memory, The Morning, Chez Monty, Lone Star, Fata Morgana. Na do Benešovského potoka ústícím Okrouhlickém potoce pod Okrouhlicí najdeme další dvě osady, především trampů z Benešova. Do Údolí klikatého potoka nejprve přišli skautové, od roku 1925 i trampové, kteří zde založili o čtyři roky později osadu Sioux. První chata zde stála v roce 1931. Nad soutokem Petroupimského a Okrouhlického potoka leží ve dvou sousedních údolích osada Zlatý roh. Hlavní část se nachází na Okrouhlickém potoce, menší, ale starší část (první chata z roku 1935, podle druhé chaty se tato část nazývala Lazy Bones) na potůčku blíže k Petroupimi.

Hlavně trampové z Benešova a Vlašimi stáli i u zrodu osad na Blanici a do ní se vlévající Chotýšance. Na hlavním toku Blanice je největší a nejstarší osadou Údolí návratu na vlašimské Polánce. Stanaři údolí začali obsazovat od roku 1927. Nejstarší chatou byla Abcházie z roku 1931, mezi další staré patří Somrácká chata (později Jižní kříž), Cariboo, Renegáti, Sajrajt, Rudý ďábel, Rakev, Emigranti. Předválečnou historii má i osada Mravenčí údolí, kde první chata U Sejčků byla postavena v polovině 30. let. Dvě staré osady leží na Chotýšance u Chotýšan, jedná se o Albatros a Večerní hvězdu. Osada Albatros v okolí mostu lokální tratě z Benešova do Vlašimi vystavěla první chatu roku 1935, původně se nazývala U Šoustů. Osada Večerní hvězda leží u přítoku malého potoka, tekoucího z Onšovic. Ve 20. letech zde tábořili katoličtí skauti, trampové svou první chatu postavili v roce 1936.

Dalším trampsky významných přítokem Sázavy je říčka Mnichovka. Hned čtveřice osad leží v údolí říčky mezi Klokočnou a Tehovem. Jsou to osady Svárů, Hajdalák, Kazbek a Spojené osady Údolí raků. Posledně jmenovaná osada roku 1966 sdružila dříve samostatné osady Údolí raků, Zapomenutých a Miriam. Nejstarší částí je Údolí raků, kde trampové stanaři zakotvili v roce 1929 a o rok později postavili několik chat. Patří k nim Alcron, Tuláci, Hawai, Eso, Tiberery, Kanaam. Stejně stará je osadní část Zapomenutých s nejstarší chatou Askalon z roku 1930. Další známá jména chat jsou Railway, Elba, Duo, Samota, Pucina, Arkus. Část party z osady Zapomenutých vybudovala roku 1931 i chatu Kecanda, která dala základ osadní části Miriam. Na cestě z Údolí raků do Klokočné leží malá osada Svárů, kde stanaře z 20. let vystřídali trampové, kteří v roce 1928 postavili první chatu. Na druhou stranu z Údolí raků směrem na Tehov sídlí osada Kazbek. Původně stanařský klub z roku 1930 zde postavil první chatu Harmonikář v roce 1932. Nejvýše v údolí říčky sídlí osada Hajdalák, kterou trampové navštěvovali od roku 1930. O rok později již měli k dispozici chatu Hajdalák.

Níže po proudu říčky u Mnichovic mají sídlo osady Iroques a Rudý les. Iroques, úředně dnes s názvem Jidaška, leží na Myšlínském potoce. Původní sídlo osady bylo od roku 1930 na Zahořanském potoce pod Petrovem, o dva roky později se již usadili na současné pozici. Nedaleko ústí Mnichovky do Hubačovského rybníka se nachází osada Rudý les. První chatu osadníci vystavěli roku 1929. Ke známým patří chaty Majota, Daliborka, Škotárna, Dakota, Na Vydrholci, U Východního slunce, U Kostelníků. S osadou se sloučily i dříve samostatné osady Winipeg (z roku 1936) a Samota (1931). Pod dálničním mostem přes říčku má sídlo malá osada Klubko, do roku 1933 nazývaná Gey Boys, poté Gay Boys a od roku 1933 už stávajícím názvem. Osadníci místo začali navštěvovat roku 1931 a rok poté postavili první chatu. V sousedství Klubka níže po proudu říčky leží další malá osada Davos. U zrodu stáli odpadlíci z Klubka, ti si zde v roce 1933 postavili první dvě chaty – Sodoma a Dawson. Poslední trampský úsek na Mnichovce najdeme mezi Senohraby a ústím říčky do Sázavy. Většina starých chat osad je umístěna v bočních údolích přítoků říčky, které protíná železniční trať. Větší osadou je Údolí peřejí (též Spojené osady Údolí peřejí), založená roku 1930. Okolí zříceniny hradu Zlenice už bylo navštěvováno skauty od roku 1918. První chatou byla u řeky v roce 1927 postavená Kalifornie, později přestěhovaná do bočního údolí. K dalším významným chatám osady patří Yucatan, Huberta, Jemilaje, Ratejna, Valona, Atlantic, Overland Red, Bungalov, Šanghaj, U Tří šerifů. V horním cípu lesa u Višňovky utvořilo několik chat samostatnou část osady, nazvanou Údolí ježků, nebo též Saturn. V údolí, nazývaném Žlábky, se kolem roku 1935 nově usadila osada Key-West, která sem přešla z Lensedelského potoka.

Trampové se usazovali i na přítocích Mnichovky. Na Vidovickém potoce mezi Všešímy a Vidovicemi je osada U Dubu, která sdružila několik předválečných osad. Jako první se tady usadila oldskautská osada Hiawatha (1923), další byla osada Sršňů. Ke starým chatám patřily Wolves, Severka, Aljaška, Darling, Sakramento. Další osadu, Starý Uragan, najdeme na Lomnickém potoce nad Mirošovicemi. Trampové sem dorazili roku 1930, do roku 1936 postavili šest chat.

Staré trampské osady nalezneme i na Turyňském potoce v okolí Pohoří – Skalska. Největší osadou je Kondor, kde první chata vyrostla v roce 1929. V těsné blízkostí osady Kondor je další malá osada, Gring. Trampové zde postavili první trojici chat roku 1933. Blíže ke Skalsku leží osada Strong-heart, která původně sídlila v údolí pod Lensedly. Část osadníků zamířila na nové působiště, kde roku 1936 vystavěla první chatu. Na sousedním Chotouňském potoce na vrchu Vráž najdeme osadu Skagway, kde první chata stála v roce 1928.

Život na trampské osadě poskytoval množství starostí, ale především radostí a zábavy. Boudy, resp. chaty v podstatě sloužily jen jako noclehárny, veškerý osadní život se totiž odehrával venku. Trampské osady zrodily mnoho osobností, zejména z oblasti sportu či kultury. Za nejlepší éru osadního života jsou považována 20. a 30. léta. Až na výjimky se na osadách žilo poměrně normálně i za 2. světové války. Bujný život zažívaly trampské osady i v 50.-70. letech. Pak však začaly přicházet zásadní faktory, které se na osadním životě podepsaly negativně – elektrifikace, parcelizace, celospolečenské změny po roce 1989 a s nimi spojený rozmach podnikání a větší členění společnosti do tříd, otevření hranic a rozmach cestování, restituce, exekuce, rozmach informačních a komunikačních technologií… Svůj negativní podíl na některých osadách, rozložených v těsné blízkosti řeky, měly i ničivé povodně z prvních dvou dekád 21. století.

Mastňáci, paďouři – tak trampové kdysi pohrdavě nazývali ty, kteří moc trampské myšlence neholdovali a věnovali se spíše hmotným statkům a konzumnímu životu. První generace předválečných osadníků už nežije, z druhé už také moc nezbývá. Přichází noví osadníci, často bez vztahu k trampské minulosti. Nověji se této skupině říká náplavy. Existují osady, kde náplavy dokázaly probrat k životu už prakticky nefungující osadu. Ale je jich málo. Většinu osad už se svou trampskou minulostí moc nespojuje, jen na málokteré najdeme šerifa. Čas ukáže, zda je to definitivní trend, nebo je nějaká renesance na obzoru. Snad o poznání lépe je na tom divoký tramping, který i v době outdoorového vybavení a zážitkových agentur má stále své věrné příznivce.