Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

PODĚKOVÁNÍ

Festival Třebsínké zvonění a Mezi řekami, z.s. děkují za podporu publikací:
Hradištko – 710 let a Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny k 100. výročí
úmrtí  cestovatele, filantropa a prvního jahodáře v Čechách, který je z
Krňan rozšířil do Čech a na Moravu. Poděkování patří všem návštěvníkům
festivalu Třebsínské zvonění 2019 za částku 32 000 Kč.

Festival Třebsínské zvonění a Mezi řekami, z.s. podpoří v dalším období
projekty:


1. Výsadba původní aleje stromů v úseku Krňany – Krňany Slapnice s odbočkou
na osady Proudy a Red River – OÚ Krňany. Jedná se o 30 stromů jako přírodní
protihlukovou bariéru s cílem zlepšit životní prostředí v místě rozšiřující
se výstavby. Projekt je v rámci akce Sázíme stromy. Vlastní výsadbu provedou
svépomocí obyvatelé Slapnice a okolí. Bude současně využita dotace MŽP na
nákup stromů. Mezi řekami a Třebsínské zvonění přispějí prací a  nákupem
kůlů ke stromům a ochrany proti okusu stromů.


2. Rozšíření budoucího multifunkčního domu na křižovatce v Krňanech (OÚ
Krňany) o prezentační expozici s dějinami Krňan a okolí, zejména vystěhování
obyvatel obcí za 2. světové války – v současné době zchátralý dům, který má
projít revitalizací na spolkové centrum v obci (Krňany – Teletín – Třebsín a
okolí) a technické zázemí pro OÚ Krňany. Mezi řekami poskytne veškerou
dokumentaci (Václav Šmerák, publikace o regionu, film Vystěhování) a
společně s Třebsínským zvoněním finančně podpoří videoprogram s dějinami
regionu – Ohlédnutí za historií.

3. Po schodech do historie  – audiovizuální prezentace zaniklého
středověkého městečka Sekanka na místě jednoho z jeho původních domů. Nad
jeho vykopávkou bude vystavěna replika, lehká dřevěná konstrukce
znázorňující původní dům zničený nejspíš během braniborského plenění (1278).
Ve spolupráci: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Mezi řekami, Třebsínské
zvonění a obec Hradištko.


Mezi řekami, z.s. a festival Třebsínské zvonění