Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Literární soutěž – 80. výročí vystěhování

Ilustrační foto – Píšeme Bohu, foto: Hana Novenková

FOTOGRAFIE VYSTĚHOVANÝCH MÍST

>> Neveklovsko žaluje <<

KRAJINA ZA MLHOU

Krajina v objetí Vltavy a Sázavy je často ohraničená mlhou, která z hladiny obou řek stoupá. Od března 1942 do 1. dubna 1944 musely tuto hranici překročit tisíce obyvatel, které nacističtí okupanti donutili opustit své domovy. Na vystěhovaném území pak budovali vojenské školy, zřizovali pracovní tábory a šířili pocit strachu. Jak se odcházelo těm, kteří se rozhodli odstěhovat? Jak se na místě žilo těm, kteří se rozhodli zůstat? Mlhavé jsou vzpomínky posledních žijících pamětníků těchto událostí a s jejich odchodem všechny příběhy ztrácí jasné obrysy. V době vystěhování se obyčejně narodili           a nebo jim bylo jen několik let. Zachyťme tedy příběhy, pocity nebo vzpomínky dřív, než se zcela rozplynou.

1. LITERÁRNÍ a VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – „Příběh z mlhy“

„Rodinné příběhy ze zabraného prostoru…“ – vzpomínky na vyprávění rodičů, dědů a babiček ze zabraného prostoru zaznamenané mladými lidmi. Vžijte se do pocitů některého z pamětníků na válečné události. Zaznamenejte příběh vyprávěný ve vaší rodině nebo někoho, kdo se o své vzpomínky veřejně podělil. Zpracujte jeho příběh formou povídky, komiksu nebo ilustrace, videozáznamu. Nebo komentovaného záznamu vyprávění v eseji. Ceny pro nejzajímavější práce: knihy, audioknihy a deskové hry.

2. FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – „Krajina mlhy a jasu“

Zachyťte proměnu krajiny před 80 lety a nyní. Vyberte jednu historickou fotografii a zachyťte místo, jak vypadá dnes. Ke dvojici fotografií můžete připojit krátký komentář o zaznamenané proměně. Fotografie pro výběr naleznete na www.mezirekami.cz  v části Vystěhování nebo například naleznete v rodině, u pamětníků nebo na webech vystěhovaných obcí. V tomto případě je dobré trochu zapátrat ve svém okolí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:

— žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (do 15 let)

— studenti středních škol a gymnázií (do 19 let)

Soutěžní práce budou rozděleny do šesti kategorií:

— povídka  – rozsah max. 5 normostran (9000 znaků včetně mezer)• Každý z účastníků může do soutěže    poslat pouze jednu práci•   Příspěvky zasílejte ve formě strojopisu či v textovém formátu MS Word•  

— esej na téma domov, který jsem nucen/nucena opustit  –  obdobně jako u povídky

— komiks  – rozsah do 40 kreseb

— ilustrace –  1x ; soubor max. 3 ilustrace

— fotografie  – do 10 ks  ve vyšší  kvalitě (HD) + historické snímky místa (kvalita snímku nerozhoduje)

— videozáznam do 10 minut

Mimo soutěž budou oceněny všechny práce, kroniky, záznamy, které zachytí autentické vyprávění pamětníků. Zde stopáž ani rozsah nebo forma nerozhoduje. Mohou být přihlášeny i výňatky z rodinných kronik zachycující toto období. Veškeré práce z této kategorie budou zveřejněny pouze se souhlasem autora. Materiály budou využity zejména pro historické dokumentování událostí v období od roku 1939 až do padesátých let.

PODMÍNKY A PRŮBĚH SOUTĚŽE:

Literární práce musí být předány/odeslány elektronicky v max. rozsahu 5 stran A4. Výtvarné a fotografické práce musí být odeslány ve formě elektronické kopie/náhledu/fotografie v kvalitním rozlišení. Autoři nejkvalitnějších prací budou následně požádáni o zaslání originálů.

Autoři účastí v soutěži dávají současně souhlas se zveřejněním svého díla v elektronických, tištěných a audio-video médiích, sociálních sítích, bez nároku na honorář.

Zahájení: 1. 6. 2021, ukončení: 30. 1. 2022, vyhlášení výsledků: 11. 3. 2022 – Senát Parlamentu ČR

Práce je možné zasílat již v průběhu trvání soutěže.

Práce musí být zaslány na e-mail knihovna@hradistko.cz do 30. 1. 2022 nebo poštou s podáním nejpozději 30. 1. 2022 s označením na obálce Literární soutěž – 80. výročí.

Výherce z každé kategorie získá knihu F. Tichého Transport za věčnost, audioknihu Tobiáš Lollness a publikace o historii regionu, audioknihy a deskové hry.

Tři nejlepší práce z každé kategorie budou zveřejněny v druhém díle publikace Události mezi Vltavou a Sázavou – křest na setkání v Senátu Parlamentu ČR 11. 3. 2022. Ostatní práce budou zveřejněny na www.mezirekami.cz, http://knihovna.hradistko.cz a webových stránkách škol a obcí.

Pro lepší orientaci v historických událostech budou od 1. června 2021 na www.mezirekami.cz zpřístupněny publikace, filmy, odborné příspěvky přibližující období vystěhování regionu ve Středu Čech za 2. světové války.

Garant: Lucie Hašková, členka zastupitelstva Hradištko, vedoucí knihovny obce. Spolupráce Václav Šmerák, Mezi řekami z.s., IT Tomáš Křivánek

KONTAKTY, INFORMACE:

Obecní knihovna Hradištko

Lucie Hašková, tel.: 731 658 505, e-mail: knihovna@hradistko.cz, Obecní knihovna Hradištko

Adresa: Hradištko, Chovatelů 500, 252 09

Mezi řekami, z. s.

Václav Šmerák

Krňany 86, 257 44, pošta Netvořice

ID: n74ib43

Mobil: 603 196 678, e-mail: v.smerak@seznam.cz

www.mezirekami.cz; www.Facebook.com/MeziRekami