Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Pozvánka na unikátní setkání - Teletín 635 let

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na unikátní odhalení středověkých tvrzí při příležitosti 635 let vsi Teletín 5. července 2014. Program s pozvánkou přiložen.

Těšíme se na setkání, Sdružení mezi řekami, Václav Šmerák 

Více zde

 

635 let Teletína

kravaKol kolem Teletína 

5. července 2014
10.00 – 13.00 h 
Vlastivědná vycházka  okolím vsi Teletín 
10.00 – Sraz u  pomníku padlých v obou světových válkách v Teletíně.
Více 
 

Toulky II

toulky2 mezirekamiNové toulky mezi Vltavou a Sázavou   - ukázky z publikace 

Obsah publikace zde
Ukázky z publikace zde

Setkání Krňanských v Krňanech 21. června 2014

Více

Výlet s koncertem 26. 4. 2014

Vážení přátelé,

přeji vám hezké velikonoční svátky s trochou klidu a přikládám pozvánku netvořických rodáků na výlet a koncert 26. dubna 2014 od 10.30 - Vysoký Újezd, kostel Narození Panny Marie. Dopolední varhaní koncert Johann *Sebastian* *Bach*, zpěv sbor Netvořické ZŠ, další v pozvánce.

Hezké Velikonoce. Václav Šmerák, Mezi řekami

Více

Velikonoční koncert 12. 4. 2014 od 17.00 - Vysoký Újezd

Pozvánka na Velikonoční koncert 12. 4. 2014 od 17.00 - Vysoký Újezd

Více

Valná hromada Sdružení Mezi řekami o.s.

Více

Znak vsi Teletín

Návrh znaku vsi Teletín

více

635 let vsi Teletín

635 let vsi Teletín

5. července 2014

Roku 2014 uplyne 635 let od první písemné zmínky o vsi Teletín. Její historii chceme připomenout  5. července 2014 vzpomínkovou slavností k tomuto výročí.

 

více

Tříkrálový večer

Tříkrálový podvečer s koledami

Vysoký Újezd
kostel Narození Panny Marie
4. ledna 2014 – sobota, 17.00 hod.

Hraje a zpívá společně se všemi přítomnými folková kapela PRAŽEC.
V závěru vánočních svátků se můžete trochu projít a dát si před i po zpívánkách  svařené víno v Újezdské hospodě u Kloubských. A kdyby moc mrzlo, zůstaneme s koledami a svařákem jen v té hospůdce.
Zve Sdružení Mezi řekami.

Více