Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Velikonoční koncert 12. 4. 2014 od 17.00 - Vysoký Újezd

Pozvánka na Velikonoční koncert 12. 4. 2014 od 17.00 - Vysoký Újezd

Více

Valná hromada Sdružení Mezi řekami o.s.

Více

Znak vsi Teletín

Návrh znaku vsi Teletín

více

635 let vsi Teletín

635 let vsi Teletín

5. července 2014

Roku 2014 uplyne 635 let od první písemné zmínky o vsi Teletín. Její historii chceme připomenout  5. července 2014 vzpomínkovou slavností k tomuto výročí.

 

více

Tříkrálový večer

Tříkrálový podvečer s koledami

Vysoký Újezd
kostel Narození Panny Marie
4. ledna 2014 – sobota, 17.00 hod.

Hraje a zpívá společně se všemi přítomnými folková kapela PRAŽEC.
V závěru vánočních svátků se můžete trochu projít a dát si před i po zpívánkách  svařené víno v Újezdské hospodě u Kloubských. A kdyby moc mrzlo, zůstaneme s koledami a svařákem jen v té hospůdce.
Zve Sdružení Mezi řekami.

Více