Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Pozvánka na unikátní setkání - Teletín 635 let

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na unikátní odhalení středověkých tvrzí při příležitosti 635 let vsi Teletín 5. července 2014. Program s pozvánkou přiložen.

Těšíme se na setkání, Sdružení mezi řekami, Václav Šmerák 

Více zde

 

635 let Teletína

kravaKol kolem Teletína 

5. července 2014
10.00 – 13.00 h 
Vlastivědná vycházka  okolím vsi Teletín 
10.00 – Sraz u  pomníku padlých v obou světových válkách v Teletíně.
Více 
 

Toulky II

toulky2 mezirekamiNové toulky mezi Vltavou a Sázavou   - ukázky z publikace 

Obsah publikace zde
Ukázky z publikace zde

Setkání Krňanských v Krňanech 21. června 2014

Více

Výlet s koncertem 26. 4. 2014

Vážení přátelé,

přeji vám hezké velikonoční svátky s trochou klidu a přikládám pozvánku netvořických rodáků na výlet a koncert 26. dubna 2014 od 10.30 - Vysoký Újezd, kostel Narození Panny Marie. Dopolední varhaní koncert Johann *Sebastian* *Bach*, zpěv sbor Netvořické ZŠ, další v pozvánce.

Hezké Velikonoce. Václav Šmerák, Mezi řekami

Více