Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Setkání přátel festivalu Třebsínské zvonění 4. 7. 2020 a vlastní festival v posunutém termínu 12. září 2020