Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Křest publikace o prvním jahodáři v Čechách a cestovateli - */Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny/*

Křest publikace o prvním jahodáři v Čechách a cestovateli - */Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny/* proběhne 4. července 2020 v 15,00 v rámci setkání přátel festivalu Třebsínského zvonění, na louce nad návsí v Třebsíně, kde se kdysi první jahody Rudolfa Strimpla také pěstovaly.  Na setkání bude publikace v prodeji a jinak ji můžete získat po telefonické dohodě s Radkem Svobodou – mob. 724 548 542, e-mail: hanavet@seznam.cz – Společnost Rudolfa Strimpla, která knížku vydala. Křest proběhne v rámci hudebního odpoledne country kapel.

Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny - obálka knihy
Křest publikace o prvním jahodáři v Čechách a cestovateli - */Rudolf Strimpl ve
Křest publikace o prvním jahodáři v Čechách a cestovateli - */Rudolf Strimpl ve