Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Chlistovský statek na přelomu 19. a 20. století, kde žil R. Strimpl, odkud se do Čech šířily velkoplodé jahody Jahodového krále...