Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Seznamte se s bibliofilií Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny - připravil Václav Šmerák a graficky upravila Pavlína Najfusová