Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Poděkovaní městu Benešov a Středočeskému kraji za podporu projektu.

Město Benešov

Středočeský kraj