Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Po stopách prvního jahodáře v Čechách Rudolfa Strimpla

Výlet autobusem se setkáním všech žijících členů rodu Strimplů v Čechách – 27. dubna 2019

Více