Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Mezi řekami spolupracuje s Třebsínskou zvoničkou plus.

Společenství darovalo zvon pro zahájení a zakončení festivalu.
Festival Třebsínká zvonička pus - Pocta vodě 2019 má svůj zvon. Mezi řekami s Václavem Šmerákem ho předali při příležitosti narozenin Tomáše Tichého - Nová sekce.

Poprvé se rozezní v Třebsíně na zahájení festivalu 6. července 2019 v 12.00 - dvouhlasně s původním zvonem z třebsínské kapličky.

Tomáši Tichému gratulujeme k narozeninám a přejeme hodně odvahy a štěstí!

Fotogalerie