Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Třebsínská zvonička v novém již 6. července 2019

Staronový festival country kapel je tentokrát spojen s projektem Pocta vodě za patronace Václava Cílka, geologa a spisovatele, který bojuje za kvalitní životní prostředí pro nás všechny.


Více