Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Knihovna v Krňanech v novém

Obecní úřad v Krňanech společně se Společenstvím Mezi řekami a režisérem Josefem Dlouhým chystají na každou sobotu v měsíci otevírací dobu knihovny od 13.00 do 16.00.

V rámci otevírací doby bude vždy promítnut nějaký dokumentární film.

Předběžný program v příloze.