Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Tradiční vánoční koncert - sobota 15. prosince 2018 od 18.00

Kostel Narození Panny Marie ve Vysokém Újezdu u Netvořic

České a evropské koledy v podání  komorního sboru Carmina Bohemica, sbormistrině Věra Hrdinková, Český rozhlas

Současně zveme na Tříkrálové zpívání s kapelou Pražec v sobotu 5. ledna 2018 od 17.00

Více

Vánoční koncert Carmina Bohemica Vysoký Újezd 2018