Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Hledáme všechny držitele příjmení Krňanská, Krňanský.

V minulosti jsme upořádali v Krňanech již tři menší setkání a je již zpracován knen rodů z Krňan do 16. století. Setkání se odehraje na místech odhalení původní středověké vsi Krňany s historickým výkladem o zdejším kraji.

Přihlašte se na naše stránky nebo na mail: info@mezirekami.cz, mob. 603196678, adresa: Mezi řekami, Krňany 86, 257 44.

V rámci oslav vyjde příležitostná publikace o regionu a noviny Krňan, kde bychom chtěli uvést informace o rodech Krňanských. Ozvete se, pošlete kontakty, zašleme podrobnosti. V republice je přibližně 200 Krňanskýcha již 60 se přihlásilo. Děkujeme za pořadatelský výbor Mezi řekami.