Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Unikátní setkání - Teletín 635 let

Objevujeme středověké tvrze 1379 - 2014

5. července 2014

10.00 – Kol kolem Teletína 

Vlastivědná vycházka s přednáškami archeologa a badatele Jana Wiznera o zaniklé Teletínské tvrzi a tvrzi Kročákov z 13. a 14. století, kde vztyčíme vzpomínkový sloup. Geolog Václav G. Cílek promluví o geologickém profilu krajiny nad soutokem Vltavy a Sázavy– Teletínský lom. Vyjdeme na vrš Máj nad jezerem meziŠtěchovickou a Slapskou přehradou s pohledem do zatopených Svatojánských proudů s trempskou osadou Proudy.

14.00 – Benešovské horny - fanfáry u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Teletíně

Slavnostní zahájení historické připomínky vsi Teletín za účasti starých teletínských rodů, starostů okolních obcí a velitelů hasičských sborů spolu s výstavou fotografií Teletín,Vysoký Újezd, Krňany z roku 1941 pořízených četnickým fotografem rok před vystěhováním obcí za II. světové války. Fotografie doprovodí výstavy Venkovy a vesničané a Slapy optikou geografa o historii rekreace v regionu, Dějiny obce Teletín, Rudolf Strimpl, první jahodář v Čechách. Vystaveny a k nahlédnutí budou kopie kronik Krňan a Teletína. V prodeji budou knížky Mezi Vltavou a Sázavou, Toulky a Nové toulky o historii regionu. Vystoupí folklorní soubor Kamýčan se zvyky Povltaví a folková kapela Pražec. Občerstvení v místě.

Teletínská tvrz 

Poprvé je vladycké zboží v Teletíně zmíněno k roku 1379, kdy zde seděl zeman Mikuláš, a to až do roku 1394. Po něm byl pánem na Teletíně vladyka Zikmund, který ves s tvrzí roku 1405 předal Ješkovi Skomrachovi z Blažimě. Spoludržitelem zdejšího zboží byl jakýsi Lučistec. Do roku 1435 měli Teletín rovněž ve společném majetku Otík z Vesce a Václav Lešanský. Po nich byl v majetku Václava z Netvořic, který ho držel až do roku 1444 a byl patrně posledním šlechtickým vlastníkem Teletína. Po jeho smrti tvrz ztratila rezidenční charakter a pravděpodobně brzy zpustla a zanikla. Třebaže se z místního feudálního sídla do nynější podoby nezachovalo prakticky nic, místo si jistě zasluhuje pozornost pro malebnost drobné obce v půvabné členité krajině i pro nádheru výhledu z blízké vyhlídky zvané Máj, kde se otevírá rozhled po celém středním Povltaví od Brdských hřebenů až po Sedlčansko.

Pořádá: Sdružení Mezi řekami, obec Krňany, SDH Teletín, spolky v  místě
Informace: www.mezirekami.cz, e-mail: v. smerak@seznam.cz, mob. 603196678