Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

635 let Teletína

5. července

Z Prahy autobusem přes  Štěchovice na Hradišťko, v Krňanech na Teletín a Vysoký Újezd 

10.00 – 13.00 h 

Vlastivědná vycházka  okolím vsi Teletín 

10.00 – Sraz u  pomníku padlých v obou světových válkách v Teletíně. Vycházíme na Chlistov – Teletínský lom s přednáškou geologa Václava G. Cílka (10.15 – 10. 45 h)

Přecházíme na protější vrš Máj  s přednáškou o prostoru mezi Štěchovicemi a Slapy s pohledem do zatopených Svatojánských proudů RNDr. Dany Fialové, Přírodovědecká fakulta UK ( 11.00 – 11.30 h). Sestoupíme na okraj lesa pod Májem a vydáme se k zaniklé tvrzi Kročákov a od ní zpět na okraj Teletína k druhé, v současnosti neznámé teletínské tvrzi. Přednášející Jan Vízner z Jílovského muzea provede unikátní seznámení s doposud neznámými fakty o středověkém osídlení vsi Teletín (12.00 – 13.00 h).  

Zájemci pak mohou pokračovat s ostatními pochodníky po hřebeni přes skálu Mařenka do osady Proudy, Krňanským potokem přes osadu Slávie na Smetanovu vyhlídku u Třebsína, kde je občerstvení v hospodě U Novotných nebo u Dolejšů, a přejít na Klimentovu vyhlídku nad Sázavou. Zpět se dá dojít přes Krňany a hospodu u Tůmů do Teletína. Trasa se pohybuje na ose žluté značky – Mapa Edice Klubu českých turistů, Turistická mapa č. 38 (doporučujeme zakoupit i pro příští toulky regionem). Řadu zajímavých informací o popisovaných místech naleznete také v publikacích Toulky mezi Vltavou a Sázavou a Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou. 

 

14.00  - 17.00 h

635 let obce Teletín 

Vzpomínkové setkání u  kapličky sv. Jana Nepomuckého před Bartošovic statkem 

14.00 – Benešovské horny  - slavnostní fanfára k výročí  za účasti  členů starých teletínských rodů, občanů Teletína, hostů, starostů okolních obcí a velitelů hasičských sborů.

Za staré teletínské rody přivítá přítomné Dagmar Kohoutová a starosta obce      Krňany-Teletín Josef Hušbauer 

14.15 –  Kamýčan – folklorní soubor z Kamýku nad Vltavou se zvyky Povltaví

           – Samuel Raška – lidové a zlidovělé písničky 

14.30 – Tisíciletá historie  regionu, Dr. Michal Sejk, ředitel Státního okresního archivu 

             Benešov 

14.45 -  Prezentace výstav: Teletín, Krňany, Vysoký Újezd ve fotografii – rok 1941, před vystěhováním obcí za II. svět. války – uvede Václav Šmerák. Dále výstavy: Venkovy a venkované, Slapy optikou geografa, 60 let rekreace. Od trempských osad po rekreaci na Slapské přehradě – uvede RNDr. Dana Fialová. Vzpomínka na prvního jahodáře v Čechách. Rudolfa Strimpla hospodařícího na Chlistově, Václav Šmerák 

Prezentovány budou publikace vydané k historii regionu – Toulky mezi Vltavou a Sázavou a  II. díl Nové toulky s četbou z kapitoly věnované obci Teletín.  Představena bude chystaná publikace o geologickém pásmu Netvořicka – představí  autor Václav G. Cílek a za vydavatele Jiří Stibůrek, Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. 

15.00 – 17.00 –  Pražec – folková skupina 

Společenská část, prohlídka výstav, volné pokračování diskusí s přednášejícími. Občerstvení. Uzené klobásky, pivo, limonáda, tatranky. 

Pořádá: Sdružení Mezi řekami, obec Krňany, spolky v místě  

Informace: www.mezirekami.cz, e-mail: v. smerak@seznam.cz, mob. 603196678 

6. července

10.00 – 13.00 h 

Vlastivědná vycházka  okolím vsi Teletín 

10.00 – Sraz u  pomníku padlých v obou světových válkách v Teletíně. Vycházíme na Chlistov – Teletínský lom s přednáškou geologa Václava G. Cílka (10.15 – 10. 45 h)

Přecházíme na protější vrš Máj  s přednáškou o prostoru mezi Štěchovicemi a Slapy s pohledem do zatopených Svatojánských proudů RNDr. Dany Fialové, Přírodovědecká fakulta UK ( 11.00 – 11.30 h). Sestoupíme na okraj lesa pod Májem a vydáme se k zaniklé tvrzi Kročákov a od ní zpět na okraj Teletína k druhé, v současnosti neznámé teletínské tvrzi. Přednášející Jan Vízner z Jílovského muzea provede unikátní seznámení s doposud neznámými fakty o středověkém osídlení vsi Teletín (12.00 – 13.00 h).  

Zájemci pak mohou pokračovat s ostatními pochodníky po hřebeni přes skálu Mařenka do osady Proudy, Krňanským potokem přes osadu Slávie na Smetanovu vyhlídku u Třebsína, kde je občerstvení v hospodě U Novotných nebo u Dolejšů, a přejít na Klimentovu vyhlídku nad Sázavou. Zpět se dá dojít přes Krňany a hospodu u Tůmů do Teletína. Trasa se pohybuje na ose žluté značky – Mapa Edice Klubu českých turistů, Turistická mapa č. 38 (doporučujeme zakoupit i pro příští toulky regionem). Řadu zajímavých informací o popisovaných místech naleznete také v publikacích Toulky mezi Vltavou a Sázavou a Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou. 

 

Kol kolem Teletína – odpolední program 

14.00  - 17.00 h

635 let obce Teletín 

Vzpomínkové setkání u  kapličky sv. Jana Nepomuckého před Bartošovic statkem 

14.00 – Benešovské horny  - slavnostní fanfára k výročí  za účasti  členů starých teletínských rodů, občanů Teletína, hostů, starostů okolních obcí a velitelů hasičských sborů.

Za staré teletínské rody přivítá přítomné Dagmar Kohoutová a starosta obce Krňany-Teletín Josef Hušbauer 

14.15 –  Kamýčan – folklorní soubor z Kamýku nad Vltavou se zvyky Povltaví

           – Samuel Raška – lidové a zlidovělé písničky 

14.30 – Tisíciletá historie  regionu, Dr. Michal Sejk, ředitel Státního okresního archivu 

             Benešov 

14.45 -  Prezentace výstav: Teletín, Krňany, Vysoký Újezd ve fotografii – rok 1941, před vystěhováním obcí za II. svět. války – uvede Václav Šmerák. Dále výstavy: Venkovy a venkované, Slapy optikou geografa, 60 let rekreace. Od trempských osad po rekreaci na Slapské přehradě – uvede RNDr. Dana Fialová. Vzpomínka na prvního jahodáře v Čechách. Rudolfa Strimpla hospodařícího na Chlistově, Václav Šmerák 

Prezentovány budou publikace vydané k historii regionu – Toulky mezi Vltavou a Sázavou a  II. díl Nové toulky s četbou z kapitoly věnované obci Teletín.  Představena bude chystaná publikace o geologickém pásmu Netvořicka – představí  autor Václav G. Cílek a za vydavatele Jiří Stibůrek, Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. 

15.00 – 17.00 –  Pražec – folková skupina 

Společenská část, prohlídka výstav, volné pokračování diskusí s přednášejícími. Občerstvení. Uzené klobásky, pivo, limonáda, tatranky. 

 

Pořádá: Sdružení Mezi řekami, obec Krňany, spolky v místě   (loga)

Informace: www.mezirekami.cz, e-mail: v. smerak@seznam.cz, mob. 603196678