Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Lidé bez domova – Vystěhování, interaktivní databáze (1. fáze)

Příspěvek k mapování tragické kapitoly středočeských dějin za 2. světové války. Spolupráce s krajem Vysočina – Drahanská vrchovina. Zacílení projektu je celorepublikové se vzdělávacím zaměřením               a upevňováním povědomí o místu, kde žiji ve Středočeském kraji.    

Anotace

Projekt úročí dvanáctiletou badatelskou činnost a mapuje historii území mezi Benešovem, Sedlčany, Vltavou a Sázavou, které bylo za 2. světové války proměněno v největší vojenské cvičiště v českých dějinách. Do záboru připadlo zcela nebo zčásti území 76 obcí, na kterém žilo cca 30 000 Čechů. Většina z nich přišla o domov, prostor sloužil k výcviku Waffen-SS a byl využíván i pro internační tábory. Cílem projektu je 80 let po těchto událostech vytvořit interaktivní internetovou databázi, v níž budou shromážděny a dle jednotlivých lokalit utříděny dostupné vzpomínky pamětníků, fotografie, dokumenty, záznamy z kronik a další materiál k této tragické kapitole středočeských dějin.

Popis a způsob realizace akce/projektu

Projekt chceme realizovat postupně jako pětiletý během let 2024–2028. Každý rok budou shromážděny a zveřejněny dokumenty k 15 obcím, jež postihl zábor, ve výsledku bude zmapována celá oblast někdejšího výcvikového prostoru Böhmen. Komplex dokumentů budou tvořit nahrávky posledních žijících pamětníků, skeny dobových německých i českých dokumentů, dobové i současné fotografie popisovaných míst, zápisy z kronik apod. Tento materiál bude tříděn dle jednotlivých míst (obce a osady) a zpracován do podoby internetové databáze propojené s interaktivní mapou cvičiště. Návštěvník webových stránek mezirekami.cz tak bude moci ve shromážděném materiálu jednak vyhledávat dle klíčových slov, jednak prostým klepnutím na vybrané místo v mapě získat základní přehled o zabrané/vysídlené obci a procházet k ní shromážděný materiál. Ten bude shromážděn ve spolupráci s místními muzei, obcemi, archivy a dalšími subjekty a roztříděn pracovníky projektu pod odborným vedením historika PhDr. Tomáše Zouzala. V roce 2024 bude realizována 1. část záměru zahrnující vytvoření interaktivní mapy, technickou kostru databáze a její zaplnění informacemi k prvním patnácti obcím.

Jednotlivé obce budou současně navštíveny a dohodnuta možnost umístit informační tabule s historií vystěhování obce se snahou, aby každá obec měla digitalizovanou kroniku, kroniky obce na svých webových stránkách s odkazem na interaktivní mapu –  www.mezirekami/vystěhování.

Odborná spolupráce

historik PhDr. Tomáš Zouzal a další.  Muzea Středočeského kraje: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – PhDr. Šárka Juřinová, Muzeum Podblanicka – Mgr. Radovan Cáder , Hornické muzeum Příbram – PaedDr. Josef Velfl, Státní okresní archiv Benešov –  Mgr. Michal Sejk a současně archiv Příbram. Akademie věd, Vojenské muzeum Praha a Lešany. Archiv Mezi řekami a webové stránky, Václav Šmerák. IT pracoviště pro digitalizaci informací – Šimon Bruknar. Obce regionu za podpory Středočeského kraje.

Termín realizace akce/projektu

Předpokládané zahájení přípravy projektu měsíc: 1/ 2024

Předpokládané zahájení realizace projektu – měsíc: 3/ 2024

Předpokládané ukončení realizace projektu – 1. fáze – měsíc: 12/ 2024

Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny, zdůvodnění žádosti

V současné době jsme svědky nových migračních vln způsobených válkami, násilím a etnickými střety. Důsledky těchto událostí poznáváme i v České republice. Z naší historické paměti se ale vytrácí povědomí, že také český národ během posledního staletí zažil několik vln obdobných nedobrovolných migrací. V době protektorátu bylo největší z nich vystěhování lidí z oblasti vznikajícího cvičiště SS Böhmen (Benešovsko, Neveklovsko, Sedlčansko) a na druhém místě z Drahanské vrchoviny, kde byl rozšiřován prostor Wehrmachtu. Dnes po 80 letech máme poslední příležitost zachytit autentické vzpomínky těch, kteří vysídlení osobně zažili. Projekt je tedy jedinečnou možností nepropásnout tuto šanci a zachytit kus historie, jejíž paralely v současné Evropě přibývají.

Odborně zpracovaná databáze kombinující tyto vzpomínky s primárními historickými prameny z archivů, obcí i od místních rodin představuje profesionální a trvalé zmapování kusu české historie, který dalece přesahuje regionální význam (cvičiště patřilo k největším baštám SS v Evropě, prošly jím desítky tisíc příslušníků SS různých národů, byly zde pobočky koncentračního tábora Flossenbürg atd.). Tato databáze snese srovnání s obdobnými projekty v ČR i zahraničí, kde se již řadu let rozvíjí tzv. topografie teroru. Poslouží nejen odborným potřebám historiků, ale zejména širší veřejnosti jak z regionu, tak jiných míst ČR. Umožní snadné zorientování i konkrétní dohledání informací k daným místům, čímž vytvoří mj. také podklady pro školní výuku či k vytváření (nejen) regionálních učebnic. Získané materiály vytvoří do budoucna i podklady pro výstavy a přednášky v regionu, obohatí místní muzea a poslouží k posilování historického vědomí a vztahu k domovu. Projekt v tomto směru navazuje na dlouholetou výzkumnou a popularizační činnost sdružení Mezi řekami.

Během roku 2024 bude v rámci projektu na území někdejšího cvičiště Böhmen uspořádáno také několikadenní setkání/workshop s historiky a badateli z moravských výzkumných institucí a Masarykovy univerzity, kteří mapují obdobnou historii vysídlení na Drahanské vrchovině, kde již bylo vytváření interaktivní mapy zahájeno. Projekt navazuje na konferenci

Předpokládáné náklady, 1. fáze

250 000 Kč (sběr a třídění materiálu, digitalizace archivních dokumentů a fotografií, návštěvy obcí, tvorba Informačních tabulí. Tvorba a realizace Interaktivní mapy, IT zpracování, průběžné plnění jednotlivých odkazů obcí. Pro projekt bude zpracován položkový rozpočet).

Mezi řekami. z. s.

Václav Šmerák, předseda, editor publikací a dokumentů k historii vystěhovaných obcí

Krňany čp. 86, 25744

IČ 22859837, ID n74ib43

Bank.ú. 2000414288/2010

https://www.facebook.com/MeziRekami

PŘÍLOHY

  1. VYSTĚHOVANÝ PROSTOR STŘEDNÍCH ČECH
  2. Vystěhovaný prostor Drahanská vrchovina
  3. V současnosti realizovaná interaktivní mapa historie středního Povltaví